SAP สำคัญกับ SME ขนาดไหน ทำไมต้องทำความรู้จัก?

SAP สำคัญกับ SME ขนาดไหน ทำไมต้องทำความรู้จัก?

SAP สำคัญกับ SME ขนาดไหน ทำไมต้องทำความรู้จัก?

SAP คืออะไร?

SAP คือ หนึ่งในผู้ผลิตซอฟต์แวร์โซลูชันชั้นนำของโลก ในการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ พัฒนาโซลูชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประมวลผลข้อมูล และ การไหลของข้อมูลทั่วทั้งองค์กร

โดย SAP Software หรือ Systems Applications and Products เป็นซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่ง SAP Software มีหน้าที่สร้างระบบแบบรวมศูนย์สำหรับธุรกิจ ที่ช่วยให้ทุกแผนกเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นสำหรับพนักงานทุกคนในบริษัท อีกทั้ง SAP ยังเป็นซอฟต์แวร์ ERP ที่บริษัทชั้นนำทั่วโลกใช้งานมากที่สุดในตลาด เพราะมีโมดูลที่ผสานรวมอย่างเต็มรูปแบบหลายโมดูลครอบคลุมเกือบทุกด้านของการจัดการธุรกิจ

SAP Software ทำอะไรได้ เหตุใดจึงสำคัญ?

SAP Software เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจจำนวนมาก เพราะช่วยรวบรวมและประมวลผลข้อมูลจากฟังก์ชันทั้งหมดในธุรกิจไว้บนแพลตฟอร์มเดียว ช่วยให้ทุกแผนกสามารถสื่อสารกันได้อย่างง่ายดาย จึงทำให้ SAP Software ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กรจากการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน้าที่ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

  1. Human resources management (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)

SAP Software มีเครื่องมือทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในการรักษาแผนกทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถ โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน HR สามารถบันทึกข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับพนักงาน ตั้งแต่การสมัครงานจนถึงการเลิกจ้าง เช่น

Organization management (การจัดการองค์กร)

โมดูลที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน HR สร้างแผนสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์

Personnel administration (การบริหารงานบุคคล)

โมดูลที่ทำหน้าที่ดูแลระบบในการบันทึกข้อมูลพนักงานที่จำเป็น รวมถึงวันที่จ้าง ข้อมูลบุคลากร การบัญชีเงินเดือน และอื่นๆ

Personnel development (การพัฒนาบุคลากร)

โมดูลที่ช่วยคัดกรองพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัท ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการลดอัตราการลาออกของพนักงาน และ ช่วยพัฒนาความสามารถของพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิผล

Time management (การจัดการเวลา)

โมดูลที่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับแผนกทรัพยากรบุคคล ในการเข้างาน กะ กำหนดการ และ การขาดงานของพนักงานแต่ละคน

Payroll (การจัดการเงินเดือน)

โมดูลที่แสดงข้อมูลและประมวลผลการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้าง ผลประโยชน์ และ ภาษีของพนักงาน

  1. Project management (การจัดการโครงการ)

SAP Software มีเครื่องมือทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปิดโครงการ เช่น

 

Project initiation (การเริ่มต้นโครงการ)

โมดูลการเริ่มต้น ประกอบด้วย การตั้งค่า การเปิดตัวโครงการ การกำหนดโครงการ โครงสร้างการแบ่งงาน กิจกรรมเครือข่าย เหตุการณ์สำคัญ และการสร้างโครงการ

 

Project planning (การวางแผนโครงการ)

โมดูลการวางแผน ประกอบด้วย การวางแผนต้นทุน การวางแผนรายได้ การวางแผนวัสดุ การวางแผนกำลังการผลิต การวางแผนกำลังคน และการจัดกำหนดการ

 

Project execution (การดำเนินโครงการ)

โมดูลการดำเนินการ ประกอบด้วย การตรวจสอบ การดำเนินโครงการ รวมทั้งการรับสินค้า การออกสินค้า รายการบันทึกเวลา รายการบริการ การเรียกเก็บเงิน การยืนยัน และการวิเคราะห์ความคืบหน้า

 

Project closure (การปิดโครงการ)

โมดูลการปิด ประกอบด้วย ข้อมูลการปิดบัญชีสิ้นงวด และการปิดโครงการ

  1. Warehouse management (การจัดการคลังสินค้า)

SAP Software ช่วยให้ผู้จัดการคลังสินค้ามีทุกสิ่งที่จำเป็นในการจัดการคลังสินค้าที่ประสบความสำเร็จ เช่น

 

Inbound processing management (การจัดการการประมวลผลขาเข้า) 

โมดูลการจัดการคลังสินค้าแบบขยาย ทำให้การประมวลผลขาเข้าตรงไปตรงมา ด้วยการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสำหรับการแจ้งเตือนการจัดส่ง การยอมรับใบเสร็จการผลิต

 

Outbound processing management (การจัดการการประมวลผลขาออก)

โมดูลกระบวนการขาออก ช่วยให้ผู้จัดการคลังสินค้ามีฟังก์ชันในการจัดกำหนดการกิจกรรมการบรรจุและการจัดส่ง เลือกสต็อคตามคุณลักษณะและคุณลักษณะการหยิบสินค้าความเป็นจริงเสริม

Storage and operations management (การจัดการการจัดเก็บและการดำเนินงาน)

โมดูลการจัดเก็บ ช่วยให้ผู้จัดการคลังสินค้าสามารถควบคุมกระบวนการภายในได้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงการนับรอบและสินค้าคงคลังทางกายภาพ การมองเห็นสินค้าคงคลัง และสถานะอุปกรณ์การจัดการ

Cross-functional management features (คุณสมบัติการจัดการข้ามสายงาน)

โมดูลการจัดการคลังสินค้าแบบขยายรวมถึงคุณสมบัติข้ามสายงานอื่นๆ เช่น การจัดการชุดงาน การจัดการหมายเลขซีเรียล การจัดกำหนดการการนัดหมายที่ท่าเรือ การประมวลผลการตรวจสอบย้อนกลับ และการวิเคราะห์ข้ามสายงาน

  1. Customer relationship management (การจัดการลูกค้าสัมพันธ์)

SAP Software มีระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน CRM สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ โดยรวมทุกกิจกรรมของลูกค้า ทั้งการขาย การตลาด การบริการลูกค้า และการพาณิชย์(e-commerce) เข้าไว้ด้วยกัน เช่นSales CRM

ระบบ CRM สำหรับการขาย จะช่วยมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า เช่น คำแนะนำเนื้อหากลยุทธ์การขาย การขายแบบแนะนำโดย AI การเสนอราคาเป็นรายบุคคล พื้นที่ทำงานการเจรจาต่อรองการขาย โควตาแบบเรียลไทม์และการสร้างแบบจำลองแผน แพลตฟอร์มการจัดการข้อโต้แย้งและรายได้ การเรียกเก็บเงินและใบแจ้งหนี้ การจัดการ

Marketing CRM

ระบบ CRM สำหรับการตลาด จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดได้รับประโยชน์ในการเข้าถึงโปรไฟล์ลูกค้าแบบรวม ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมลูกค้า การสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ราบรื่น การจัดการแคมเปญทางการตลาด การทำงานร่วมกันเป็นทีม การวิเคราะห์หลายมิติ และการระบุลูกค้าและการกำหนดเป้าหมาย

Customer service CRM

ระบบ CRM สำหรับการบริการลูกค้า จะช่วยให้ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าและผู้จัดการมีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม เพราะสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า ประวัติการโต้ตอบบริการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยปัญหาได้ รวมถึงการเชื่อมต่อเครือข่ายตามความต้องการ การสนทนาโดยใช้ AI และการโอนการสนทนา

Commerce CRM

ระบบ CRM สำหรับการค้า จะช่วยให้พนักงานได้รับประสบการณ์ที่ครอบคลุมด้วยกระบวนการทางการค้ามากมาย ในการจัดการคำสั่งซื้อ การรวมส่วนประกอบ ความสามารถเฉพาะอุตสาหกรรม กระบวนการการค้าที่โปร่งใส และการขยายแพลตฟอร์ม

  1. Finance management and accounting (การจัดการการเงินและการบัญชี)

SAP Software มีระบบการจัดการและบัญชีด้านการเงินที่ครอบคลุม ซึ่งจำเป็นสำหรับบริษัทในการติดตามการเงินของบริษัท เช่น

Financial planning and analysis (การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน)

ระบบนี้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การคาดการณ์ การจัดทำงบประมาณ การจัดการประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ และการรายงาน

Accounting and tax management (การจัดการบัญชีและภาษี)

ระบบนี้ช่วยให้มืออาชีพด้านการบัญชีและการกระทบยอดทางการเงิน ในการรายงาน การเปิดเผย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการบัญชีกระบวนการปิด

Treasury and cash management (การบริหารเงินและการจัดการเงินสด)

ระบบนี้มีการจัดการเงินคงคลังขององค์กร การจัดการเงินสด การพยากรณ์กระแสเงินสด การจัดการหนี้ การจัดการความเสี่ยง และการจัดการการลงทุน

Accounts payable and receivable (บัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้)

ระบบนี้มีโมดูลที่ช่วยในการประเมินเครดิต การจัดการความเสี่ยง การเรียกเก็บเงิน การจัดการข้อพิพาท การเรียกเก็บเงิน และการจัดการใบแจ้งหนี้

ในการสร้างองค์กรที่ยั่งยืนและปรับขนาดได้ตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด คุณจะต้องใช้เครื่องมือที่ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพงาน เพิ่มความสามารถในการทำงาน และใช้ประโยชน์จากข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ Softpower IT ผู้ให้บริการระบบ ERP ของ SAP Business One ซอฟแวร์ที่บริษัทชั้นนำกว่า 120 ประเทศทั่วโลกใช้ สำหรับท่านใดที่สนใจ แต่ยังไม่แน่ใจว่าระบบนี้ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณหรือไม่ ปรึกษาเราฟรีได้ที่นี้

SAP Business one

Software ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กให้เป็นระบบ Enterprise Business Solution เต็มรูปแบบ

Reference:

https://www.indeed.com/career-advice/finding-a-job/what-is-sap

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *