ทำความรู้จัก ERP ทางรอดของ SME ในยุคดิจิทัล

ทำความรู้จัก ERP ทางรอดของ SME ในยุคดิจิทัล

ทำความรู้จัก ERP ทางรอดของ SME ในยุคดิจิทัล

     จากเดิมที่ธุรกิจต่างๆ ต้องการแค่ระบบขนาดเล็กเพื่อบันทักข้อมูลให้เจ้าหน้าที่รัฐตรวจสอบภาษี เเละทำเอกสารเพื่อส่งมอบลูกค้านั้นไม่เพียงพออีกต่อไป ในยุค Digital Disruption องค์กรจำนวนมากต้องปรับตัวจาก Offline สู่ Online เพื่อความอยู่รอด ส่งผลให้การนำข้อมูล (Data) มาเพิ่มโอกาสทางธุรกิจนั้นเป็นที่แพร่หลาย อีกทั้งการปรับระบบต่างๆ ในองค์กรให้เป็นอัตโนมัติ ยังช่วยรับมือกับสถานการณ์โควิด19 หรือ สถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ทันท่วงที จึงทำให้ระบบวางแผนธุรกิจสำหรับองค์กร ที่เรียกว่า (ERP) นั้นถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆ

ERP คืออะไร?

ERP คือ การใช้เทคโนโลยีเพื่อวางเเผนในการใช้ทรัพยากรให้กับองค์กรได้เกิดประโยชน์สูงสุด

Enterprise คือ องค์กร หรือ ธุรกิจ แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ซื้อมาขายไป อุตสาหกรรม และงานบริการ
Resource   คือ ทรัพยากร ประกอบไปด้วย คนงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ เเละกระบวนการทำงาน
Planning   คือ การวางแผนโดยการใช้เทคโนโลยี

ERP ช่วยธุรกิจยังไง?

ระบบบริหารทรัพยากรการผลิต (MRP) 

ERP ช่วยรวบรวมข้อมูลทุกอย่างและจัดเก็บลงใน Database เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ Real-Time และสามารถวิเคราะห์ (Analyze) ข้อมูลเพื่อส่งไปให้ฝ่ายขายหรือฝ่ายจัดซื้อ ช่วยเพิ่มความเสถียรในการทำงาน และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรได้

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรการเงิน (FRM) 

ERP ช่วยจัดเก็บข้อมูลซื้อ-ขาย จัดการบัญชีเป็นหมวดหมู่ต่างๆ และตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดได้ด้วยการเรียกดูเพียงครั้งเดียว โดยเน้น “ความคุ้มค่า” ของการลงทุนในสินค้านั้นๆ โดยคำนวณจากค่าใช้จ่ายเเละกำไรต่อหน่วยการผลิต

ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)

ERP ช่วยวิเคราะห์แนวโน้มของลูกค้าที่จะซื้อสินค้าหรือบริการ ผ่านระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า(CRM) โดยจะทำการ Track ข้อมูลต่างๆ และคำนวณว่าบุคคลเหล่านี้กำลังสนใจสินค้า บริการแบบใด

ระบบบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (SCM)

ERP ช่วยกำหนดความก้าวหน้าโดยองค์รวมของธุรกิจ โดยจะเชื่อมโยงไปที่ระบบการจัดการทรัพยากรการผลิตโดยตรง ในการตรวจสอบและคาดคะเนการผลิตให้ตรงความต้องการของตลาด ช่วยคาดคะเนโอกาสที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าตัวไหนเพิ่มในอนาคต

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)

ERP ช่วยประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรในบริษัท ผ่านการวัดผลจากฐานข้อมูลที่กำหนดไว้ รวมถึงตรวจสอบข้อมูลบุคลากรในการจ้างพนักงานใหม่ เทรนพนักงาน ประเมินเงินเดือน และการย้ายหน้าที่ในฝ่ายต่างๆ ตามความเหมาะสมได้

ระบบอื่นๆ

ระบบที่สามารถพัฒนาหรือสร้างได้ตามความต้องการของธุรกิจ เช่น ระบบบริหารคลังสินค้า ฯลฯ เนื่องจาก ERP ของทางเรา 1stCraft นั้นจะสามารถ Customize ได้ตามความต้องการของบริษัท เพื่อความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อสิ่งที่ตัวผู้ประกอบการต้องการมากที่สุด

ERP ตอบโจทย์การทำงานอย่างไร ?

Performance ระบบอัตโนมัติช่วยให้ทำงานเร็วขึ้น ทันต่อความต้องการของลูกค้าและตามทันคู่แข่งได้
Information ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง เเละ น่าเชื่อถือ สามารถเข้าถึงได้ง่ายเเละนำไปใช้ต่อได้ทันที
Effectiveness เพิ่มประสิทธิผลของการทำงาน ในการสร้างผลลัพท์ให้คุ้มค่ากับทรัพยากรที่เสียไป
Control ความสามารถในการควบคุมการผลิต วัตถุดิบ เวลา ค่าแรง เเละค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการผลิต
Economic บันทึกต้นทุนการผลิตทั้งหมด เพื่อวางแผนลดต้นทุน ในการเพิ่มความคุ้มค่าของการผลิต
Security ความปลอดภัยของข้อมูล มีการจัดเก็บ กู้ข้อมูลเมื่อเกิดปัญหาในระบบ

ERP แบบไหน เหมาะกับธุรกิจของคุณ ?

On-Premise 

เป็นระบบที่ ERP จะถูกติดตั้งไว้บน Hardware หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่องค์กรใช้งานอยู่

Cloud 

เป็นระบบที่ ERP จะถูกติดตั้งไว้บนเซิฟเวอร์ (Cloud Server) เพื่อให้ท่านเข้าใช้งานได้ง่ายและสะดวก ผ่านมือถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อีกทั้งยังสามารถ Access ได้ทุกที่ผ่านแอปพลิเคชั่น

ในการสร้างองค์กรที่ยั่งยืนและปรับขนาดได้ตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด คุณจะต้องใช้เครื่องมือที่ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพงาน เพิ่มความสามารถในการทำงาน และใช้ประโยชน์จากข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ Softpower IT ผู้ให้บริการระบบ ERP ของ SAP Business One ซอฟแวร์ที่บริษัทชั้นนำกว่า 120 ประเทศทั่วโลกใช้ สำหรับท่านใดที่สนใจ แต่ยังไม่แน่ใจว่าระบบนี้ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณหรือไม่ ปรึกษาเราฟรีได้ที่นี้

SAP Business one

Software ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กให้เป็นระบบ Enterprise Business Solution เต็มรูปแบบ

Related Posts
1 Comment

Hi, this is a comment.
To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
Commenter avatars come from Gravatar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *