SUCCESS STORIES – GOLD CITY

บริษัท โกลด์ซิตี้ ฟุตเทค จำกัด
สมุทรสาคร, ประเทศไทย

“SAP Business One เป็น ERP ที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ตอบโจทย์

และพร้อมเติบโตไปกับองค์กรได้อย่างไร้ขีดจำกัด ”


คุณสุรศักดิ์  จินาพันธ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัทโกลด์ซิตี้ ฟุตเทค จำกัด

SAP Business One ®  เวอร์ชั่นสำหรับ SAP HANA ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดช่วยให้ บริษัท โกลด์ซิตี้ ฟุตเทค จำกัด สามารถเติบโตไปได้อย่างมั่นคงในอนาคต

80%

ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น

60%

ต้นทุนและระยะเวลาการทำงานลดลง

ก่อนเริ่มใช้งานโปรแกรม SAP Business One ?

• ก่อนหน้านี้ทางบริษัท โกลด์ซิตี้ ฟุตเทค ได้เผชิญกับปัญหากับการจัดการข้อมูล เนื่องจากโปรแกรม ERP ที่บริษัทเคยได้ใช้อยู่นั้นเป็นโปรแกรม ERP ที่มีการใช้งานมานาน ที่ไม่สามารถพัฒนาต่อยอดหรือเชื่อมต่อกับโปรแกรมเสริมภายนอกได้ อีกทั้งยังมีฐานจัดเก็บข้อมูลที่ค่อนข้างจำกัด จึงทำให้ระบบไม่สามารถประมวลผลข้อมูลการทำงานได้รวดเร็ว จำเป็นต้องมีการทำงานซ้ำซ้อนหลายหน้าจอ ไม่รองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ทำไมถึงเลือกใช้ SAP Business One กับ

บริษัท ซอฟท์เพาเวอร์ ไอที จำกัด ?​

• เนื่องจากโปรแกรม SAP Business One เวอร์ชั่น SAP HANA นั้นเป็นโปรแกรม ERP ที่มีมาตรฐาน และมีฐานจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ แรมขนาดใหญ่ สามารถประมวลผลข้อมูลการทำงานต่างๆได้อย่างรวดเร็ว รองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต คุ้มค่าต่อการลงทุน อีกทั้งผู้บริหารของบริษัท ซอฟท์เพาเวอร์ ไอที จำกัด ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความจริงใจ มีทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพ สามารถติดตั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ได้รับหลังจากการใช้โปรแกรม SAP Business One ?

• ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลการทำงานผ่านโปรแกรม Microsoft Office (Excel)  เข้าไปในระบบ SAP Business One ได้โดยง่าย จึงทำให้ขั้นตอนการทำงานลดลงกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งระบบยังสามารถประมวลผลการทำงานในรูปแบบ Real Time ได้อย่างรวดเร็วและเป็นอิสระ จึงทำให้ไม่ต้องมีการทำงานหลายหน้าจอ ส่งผลให้ระยะเวลาการทำงานลดลง ข้อมูลที่ได้จึงมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ตรงตามที่บริษัทต้องการ
 
• ระบบ SAP Business One มี Dashboard แสดงผลการทำงานโดยรวม และมีฟังก์ชั่น Drill Down เพื่อใช้ในการเจาะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก จึงทำให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถวางแผน คาดการณ์ การทำงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเภทธุรกิจ
โรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ และ บริการ
นำเข้า ผลิต จำหน่าย รองเท้าและเสื้อผ้ากีฬา ทุกชนิด

จำนวนพนักงาน
มากกว่า 1000 คน

Featured Solutions
SAP Business One