SUCCESS STORIES – The First Thai Brush

บริษัท แปรงไทยแห่งแรก จำกัด
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

“SAP Business One เป็นระบบที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานได้ สามารถทำงานได้จากทุกที่บนระบบเดียวกัน

ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมไปถึงลดระยะเวลาในการทำงานลงได้อย่างดีเยี่ยม”

คุณวีรวัฒน์ เตชานุกูลชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท แปรงไทยแห่งแรก จำกัด

SAP Business One ซอฟต์แวร์ ERP เดียวที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา จึงทำให้การทำงานนั้นกลายเป็นเรื่องง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส

ก่อนเริ่มใช้งานโปรแกรม SAP Business One ?

• บริษัทแปรงไทย นั้นได้แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนของโรงงานที่ประกอบไปด้วยแผนกผลิตและแผนกโกดังเก็บสินค้า และส่วนสำนักงานที่ประกอบไปด้วยแผนกบัญชี แผนกการขาย และแผนกจัดซื้อ โดยระบบซอฟต์แวร์ที่บริษัทเคยได้ใช้อยู่ก่อนหน้านี้ เป็นระบบเก่าที่ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานระหว่างแผนกได้ จึงทำให้ทางบริษัทไม่สามารถควบคุมการผลิตให้เหมาะสมกับยอดสั่งซื้อได้ ข้อมูลที่ได้จึงมีความคลาดเคลื่อน ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลแบบ Manual การทำงานจึงเป็นไปอย่างล่าช้าและซ้ำซ้อน

ทำไมถึงเลือกใช้ SAP Business One กับ

บริษัท ซอฟท์เพาเวอร์ ไอที จำกัด ?​

• เนื่องจากระบบการทำงานของซอฟต์แวร์ SAP Business One นั้นเป็นซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐานการทำงาน สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานระหว่างฝ่ายผลิต ให้เข้ากับฝ่ายสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• บริษัท ซอฟท์เพาเวอร์ ไอที จำกัด พาร์ทเนอร์ของ SAP นั้นมีบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม มีทีมงานคอยซัพพอร์ต สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างตรงจุดและทันเวลา อีกทั้งยังสามารถติดตั้งระบบ SAP Business One ให้เชื่อมต่อกับโปรแกรมเสริมขนาดเล็กที่ได้เขียนมาโดยเฉพาะ เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงตอบโจทย์การทำงานของบริษัทเป็นอย่างมาก

สิ่งที่ได้รับหลังจากการใช้โปรแกรม SAP Business One ?

• ระบบ SAP Business One เป็นระบบ ERP ที่มีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานจากทุกแผนกได้โดยอัตโนมัติในรูปแบบ Real Time รองรับการทำงานจากโปรแกรมเสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแพลตฟอร์มต่างๆพร้อมใช้งานที่สามารถแก้ไขได้เอง ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา จึงทำให้ข้อผิดพลาดและระยะเวลาการทำงานลดลง ง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูลการทำงาน
 
• ฝ่ายการเงินสามารถจัดการกับบัญชี รายงานยอดคงเหลือบัญชี ยอดลูกหนี้ และยอดเจ้าหนี้ ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งฝ่ายผลิตยังสามารถวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับยอดคาดการณ์การสั่งซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ และ บริการ
ผลิตและจัดจำหน่ายแปรงสีฟันและแปรงครัวเรือน

จำนวนพนักงาน
มากกว่า 600 คน

Featured Solutions
SAP Business One