SUCCESS STORIES – T.C. Pharma-Chem

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มา-เคม จำกัด 
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

“SAP Business One ระบบมีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของบริษัท”

คุณเมธินี สหะปิยะพันธุ์
ผู้บริหาร
บริษัท ที.ซี.ฟาร์มา-เคม จำกัด

SAP Business One แพลตฟอร์มดิจิตอลที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบ Real Time จึงช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้เป็นอย่างมาก 

85%

ความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรม SAP Business One และการให้บริการหลังการขาย

50%

ความรวดเร็วและประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น

ก่อนเริ่มใช้งานโปรแกรม SAP Business One ?

• จากการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานที่ล่าช้าของซอฟต์แวร์เก่าที่ทางบริษัท ที.ซี.ฟาร์มา-เคม จำกัด ได้เคยใช้อยู่ก่อนหน้านี้ส่งผลให้ทางบริษัทได้พลาดโอกาสทางการขายหลายครั้ง และไม่สามารถวางแผนการดำเนินงานให้ตรงตามระยะเวลาที่หนดไว้ได้ อีกทั้งระบบยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นจากโปรแกรมอื่นภายนอกได้และมีรูปแบบรายงานที่ยากต่อการแก้ไข จึงทำให้การทำงานเป็นไปอย่างยากลำบาก ไม่ราบรื่น

ทำไมถึงเลือกใช้ SAP Business One กับ

บริษัท ซอฟท์เพาเวอร์ ไอที จำกัด ?​

• ซอฟต์แวร์ SAP Business One สามารถประมวลผลข้อมูลการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และฉับไว อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบซอฟต์แวร์ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้ทางบริษัทรู้สึกได้ว่าซอฟต์แวร์ SAP Business One นี้เป็นซอฟต์แวร์ ERP ที่ดีที่สุด สามารถตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทได้อย่างตรงจุด อีกทั้งบริษัท ซอฟท์เพาเวอร์ ไอที จำกัด พาร์ทเนอร์ของ SAP มีทีมงานที่พร้อมให้คำปรึกษา สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว และสามารถติดตั้งระบบได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

สิ่งที่ได้รับหลังจากการใช้โปรแกรม SAP Business One ?

• ซอฟต์แวร์ SAP Business One เป็นซอฟต์แวร์ที่มีความยืดหยุ่น สามารถเชื่อมต่อกับระบบแอพพลิเคชั่นเสริมอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการขยายตัวของขนาดธุรกิจในอนาคต จึงช่วยทำให้การทำงานนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น ข้อผิดพลาดและระยะเวลาการทำงานจึงลดลงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์
 
• ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระบบ SAP Business One เป็นอย่างมาก เนื่องจากระบบ SAP Business One เป็นระบบที่ไม่มีความซับซ้อน รองรับหน้าจอภาษาไทย โดยผู้ใช้งานสามารถดึงข้อมูลการทำงานจากทุกส่วนได้อย่างอิสระและสามารถแก้ไขแบบฟอร์มต่างๆได้เองตามความต้องการ จึงทำให้สามารถจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร ได้ตามกรอบระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ได้
 
• ระบบ SAP Business One มีแพลตฟอร์มดิจิตอล สรุปผลการทำงานภาพรวมในรูปแบบ Real Time จึงช่วยทำให้การทำงานมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ และ บริการ
ยาสำเร็จรูป แผนปัจจุบัน/ แผนสมุนไพร

จำนวนพนักงาน
มากกว่า 120 คน

Featured Solutions
SAP Business One