SUCCESS STORIES – TO CHAROENPON

บริษัท โตเจริญพร โฮลดิ้ง จำกัด
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

“SAP Business One สามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจได้อย่างดี

ระบบมีความยืดหยุ่น และออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน”


คุณวิชญานันท์ รสหอม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายไอที
บริษัท โตเจริญพร โฮลดิ้ง จำกัด

SAP Business One ซอฟต์แวร์ ERP ที่สามารถตอบสนองความต้องการและโครงสร้างของธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างได้ดีที่สุด

60%

ระยะเวลาการทำงานลดลง

100%

ข้อมูลมีความถูกต้องและแม่นยำ

ก่อนเริ่มใช้งานโปรแกรม SAP Business One ?

• ซอฟต์แวร์ระบบเก่าที่ทางบริษัทโตเจริญพร โฮลดิ้ง จำกัด ได้เคยใช้อยู่ก่อนหน้านี้ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานแก้ไขแพลตฟอร์มรายงานต่างๆและไม่สามารถทำการถ่ายโอนข้อมูล (Import-Export) ผ่านโปรแกรม Microsoft Office Excel เองได้ อีกทั้งระบบยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของสินค้าที่มีอยู่มากมายหลายรายการจาก 20 สาขา เพื่อทำการเปรียบเทียบข้อมูลการทำงานระหว่างสาขาได้อย่ามีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถควบคุม สต็อกได้อย่างทั่วถึง การทำงานเป็นไปอย่างล่าช้า

ทำไมถึงเลือกใช้ SAP Business One กับ

บริษัท ซอฟท์เพาเวอร์ ไอที จำกัด ?​

• ระบบ SAP Business One นั้นรวมความต้องการของการใช้งานธุรกิจประเภทต่างๆได้อย่างครบถ้วน และด้วยชื่อเสียงความเป็นมาตรฐานการทำงานของระบบ SAP ส่งผลให้ทางบริษัทรู้สึกมีความเชื่อมั่นว่าระบบ SAP Business One จะสามารถตอบโจทย์การทำงานของบริษัทได้อย่างแน่นอน

• บริษัท ซอฟท์เพาเวอร์ ไอที สามารถวางระบบ SAP Business One ได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนด อีกทั้งทีมงานของบริษัท ซอฟท์เพาเวอร์ ไอที ยังมีความเอาใจใส่ สามารถเก็บรายละเอียดการทำงานส่วนต่างๆได้อย่างดีเยี่ยม และสามารถออกแบบแพลตฟอร์มรายงานต่างๆให้ตรงกับความต้องการของบริษัทได้เป็นอย่างดี

สิ่งที่ได้รับหลังจากการใช้โปรแกรม SAP Business One ?

• ระบบ SAP Business One สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากฝ่ายสต็อกสินค้า บัญชี คำสั่งซื้อ ระหว่างสาขาในรูปแบบ Real Time ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้ฝ่ายคลังสินค้าสามารถควบคุมสต็อกรายการสินค้าได้ดี ความซับซ้อนในการทำงานจึงลดลงเป็นอย่างมาก อีกทั้งระบบ SAP Business One ยังมีมุมมองการทำงานหลายรูปแบบ จึงช่วยให้การเปรียบเทียบข้อมูลการทำงานระหว่างสาขานั้นเป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพรวมของธุรกิจได้อย่างแท้จริง

• ระบบ SAP Business One รองรับการบันทึกข้อมูลรายการสต็อกสินค้าผ่านระบบ Microsoft Office Excel จึงช่วยทำให้สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาการทำงานลงได้กว่า 60 เปอร์เซ็นต์ 

• ระบบ SAP Business One สามารถเชื่อมต่อกับระบบโปรแกรมภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน โดยผู้ใช้งานสามารถแก้ไข เพิ่ม Field สาขา หรือรายการสินค้าได้เองไม่มีข้อจำกัด จึงทำให้สะดวกต่อการจัดการข้อมูล

• ระบบ SAP Business One มีระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง สามารถบันทึกประวัติการใช้งานและข้อมูลการทำงานย้อนหลังได้อย่างละเอียด จึงทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบข้อผิดพลาดและจุดบกพร่องของการทำงาน อีกทั้งยังมีฟังก์ชั่นการทำงานที่ครอบคลุม สามารถเชื่อมโยงการทำงานของทุกแผนกอย่างเป็นระบบ ในรูปแบบปัจจุบัน เพื่อการตอบโจทย์การทำงานที่ดีกว่า

ประเภทธุรกิจ
ค้าปลีก

ผลิตภัณฑ์ และ บริการ
จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

จำนวนพนักงาน
มากกว่า 230 คน

Featured Solutions
SAP Business One