SUCCESS STORIES – UNITED FOODS

บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

“SAP Business One เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงาน

ระบบสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานและรองรับการเชื่อมต่อระบบเสริมต่าง ๆ ได้ดี ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานมีมากขึ้น”

คุณปรีชา ตั้งเกียรติกำจาย
ผู้จัดการแผนกไอที
บริษัท ยูไนเต็ดฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

SAP Business One ตอบโจทย์การทำงาน และรองรับการการเติบโตของธุรกิจในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

50%

ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น

80%

ระยะเวลาการจัดทำรายงานลดลง

ก่อนเริ่มใช้งานโปรแกรม SAP Business One ?

ระบบไม่สามารถส่งผ่านข้อมูลการทำงานระหว่างบริษัทในเครือได้อย่างสะดวก

• เนื่องจากบริษัท ยูไนเต็ดฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขรูปแบบการทำงาน โดยเฉพาะในส่วนของช่องทางและรูปแบบการจัดจำหน่ายให้สามารถรองรับกับการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโปรแกรมที่ทางบริษัทได้เคยใช้อยู่ก่อนหน้านี้เป็นโปรแกรมที่ไม่สามารถรองรับกับความต้องการที่มีเพิ่มมากขึ้นได้ เนื่องจากระบบไม่สามารถส่งผ่านข้อมูลการทำงานระหว่างบริษัทในเครือและไม่สามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันได้ จึงทำให้ต้องใช้ระยะเวลานานในการจัดการข้อมูล ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ ผู้บริหารไม่สามารถมองเห็นภาพรวมการทำงานของธุรกิจได้ในทันที

ทำไมถึงเลือกใช้ SAP Business One กับ

บริษัท ซอฟท์เพาเวอร์ ไอที จำกัด ?​

• ระบบ SAP Business One เป็นระบบ ERP ที่สามารถเพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้งาน ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานในอนาคต


• บริษัท ซอฟท์เพาเวอร์ ไอที จำกัด พาร์ทเนอร์ของ SAP มีการเก็บข้อมูลเบื้องต้นก่อนการทำ Demo เพื่อให้ทางบริษัทสามารถมองเห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจ โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญสามารถออกแบบซอฟต์แวร์ SAP Business One ให้สามารถรองรับกับโปรแกรมเสริมต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานในปัจจุบันและรองรับการขยายตัวในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ได้รับหลังจากการใช้โปรแกรม SAP Business One ?

สามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• ระบบ SAP Business One เป็นระบบ ERP อัจฉริยะ ที่สามารถรวบรวมข้อมูลการทำงานจากบริษัทในเครือ ให้อยู่ในแพลตฟอร์มรูปแบบเดียวกันได้โดยอัตโนมัติ จึงทำให้สามารถมองเห็นถึงภาพรวมของการขายและช่องทางการจัดจำหน่ายที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งระบบยังสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการทำงานได้อย่างทันสถานการณ์ โดยผู้ใช้งานสามารถโอนถ่ายข้อมูลผ่านระบบได้เอง จึงช่วยให้ระยะเวลาการทำงานและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากพนักงานหรือการโอนถ่ายข้อมูลนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัด

• ระบบ SAP Business One สามารถรวบรวมข้อมูลการทำงานจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันให้รวมอยู่ในรายงานสรุปผลแพลตฟอร์มเดียวกันได้ ส่งผลให้ระยะเวลาในการจัดทำรายงานเพื่อเสนอผู้บริหารลดลงกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ผู้บริหารสามารถตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

• ระบบ SAP Business One มีฟังก์ชั่นการทำงานตรงตามที่บริษัทต้องการ ถือเป็นการลงทุนที่ช่วยเพิ่มความคุ้มค่าจากการใช้งานได้อย่างเหมาะสม

ประเภทธุรกิจ
โรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ และ บริการ
ผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยว

จำนวนพนักงาน
มากกว่า 600 คน

Featured Solutions
SAP Business One