SAP Business One คืออะไร? ทำไมกว่าหมื่นองค์กรทั่วโลกถึงใช้กัน?

SAP Business One คืออะไร? ทำไมกว่าหมื่นองค์กรทั่วโลกถึงใช้กัน?

SAP Business One คืออะไร? ทำไมกว่าหมื่นองค์กรทั่วโลกถึงใช้กัน?

SAP เป็นบริษัทขนาดใหญ่ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้าน Business และ Technology Solution

ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ERP ที่มีชื่อเสียงกว่า 45 ปี มีผู้ใช้งานระบบกว่า 50,000 บริษัทใน 150 ประเทศ ทั่วโลก รองรับ 25 ภาษา 

 

SAP Business One หรือ SAP B1 คือ ERP Software ที่เชื่อมโยงทุกการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพและยืนหยุ่นสูง ครอบคลุมทุก Business Process ตอบโจทย์ Core Business ของธุรกิจ SME  เพื่อให้ผู้ใช้งานก้าวทันกับโลกในยุค Digital Transformation สามารถ Connect เข้ากับ Cloud Technology, Internet of Things, Mobile Technology รวมไปถึงการทำ Data  Analytics

SAP Business One ต่างจาก Software อื่นยังไง?

– SAP B1 มี Business Process ที่เป็นมาตรฐาน มีความเสถียรภาพสูง เพื่อรองรับทุกระบวนการทำงาน

– SAP B1 รองรับการทำงานทั้งในรูปแบบของ On Cloud และ On Premise

– SAP B1 สามารถทำงานได้ทั้งแพลตฟอร์ม SAP HANA® และ Microsoft SQL

– SAP B1 รองรับการนำข้อมูลไปพัฒนาต่อยอด เช่น Business Intelligence ใน SAP Hana

– SAP B1 รองรับการทำงานด้านงานขายผ่านทาง Mobile Application ได้

– SAP B1 เป็น Open Platform ที่สามารถ Integrate และ Plugin กับ Solution อื่นๆ ได้อย่างสะดวก

– SAP B1 เชื่อมโยงทุกการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร จัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน และสามารถดูที่มาของข้อมูลนั้นๆ ได้อย่างรวดเร็ว

– SAP B1 มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานซอฟต์แวร์ เพื่อภาษีสรรพากรของกรมสรรพากร (ชนิด ข. ที่ได้กําหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 89)

– SAP B1 รองรับการทำงานได้มากกว่า 1 บริษัท (Multi-Company, Branches)

ทำไม SAP B1 on Cloud ถึงน่าสนใจสำหรับ SME?

SAP Business One Cloud เป็นโซลูชันที่ได้รับความเชื่อถือจากทั่วโลก รองรับการปรับขนาดขององค์กร ดำเนินการโดยทีมงานมืออาชีพที่มีความสามารถในการพัฒนา จัดการ และ อัปเดตอัตโนมัติ องค์กรจึงมี SAP Business One เวอร์ชันใหม่ล่าสุดอยู่เสมอ อีกทั้ง SAP Business One มีฟังก์ชันที่จะช่วยคุณให้คุณสามารถใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้าใหม่ และขับเคลื่อนธุรกิจให้มีผลกำไรสูงสุด บริษัทส่วนใหญ่จึงเลือกใช้ระบบคลาวด์ในการดำเนินธุรกิจนั่นเอง

  1. ส่งออกและนำเข้า

ลดการใช้ทรัพยากรคน ในการนำเข้าข้อมูล – ส่งออกข้อมูล ด้วยฐานข้อมูล SAP HANA ที่รองรับการจัดเก็บ และบันทึกข้อมูลทางธุรกิจที่มีความซับซ้อนทั้งหมด ผ่านเทคโนโลยีประมวล In-Memory Computing ที่สามารถรองรับข้อมูลจำนวนมากได้ และมีมาตรฐานสากล ให้คุณได้มั่นใจในการทำงานที่สอดคล้องกับการขยายธุรกิจของคุณ

  1. ปลอดภัยระดับสูง

ปกป้องข้อมูลของคุณในการสูญเสียข้อมูลและรับรองความปลอดภัยของข้อมูล อีกทั้งแอปพลิเคชั่นและเซิร์ฟเวอร์ ยังอยู่ในศูนย์ข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญของคุณ พร้อมคุณสมบัติในการมองเห็น การควบคุมที่สมบูรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพความรวดเร็วสูง พร้อมความปลอดภัยไร้ที่ติ ความสามารถในการตรวจสอบ และการเข้ารหัสข้อมูลสำรองเป็นประจำอีกด้วย

  1. ง่ายแค่ปลายนิ้ว

คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญได้ทั้งหมด ที่ไหนบนโลก หรือ เมื่อไหร่ก็ได้ แค่เพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้น ด้วยความง่ายในการเข้าถึง ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ (PC, MAC, Linux) และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ และลดความเสี่ยงที่ข้อมูลของบริษัทจะสูญเสียไปได้

SAP B1 ครอบคลุมระบบงานส่วนใดบ้าง?

ระบบบัญชีและการเงิน (Accounting & Financials)

SAP Business One มีระบบกำหนดผังบัญชี และรหัส แผนก หน่วยงาน โปรเจ็ค (Segmentation และ Dimension) เพื่อใช้ในการลงบัญชีและจัดทำงบการเงิน รายงาน แยกตามแผนก หน่วยงานต่างๆ สามารถสรุปรายระเอียดบัญชีได้ 5 ลำดับ

ระบบขาย (Sales & Service)

SAP Business One รองรับการขายตั้งแต่การติดต่อผู้มุ่งหวัง จนเป็นลูกค้า รับใบสั่งซื้อ ตัดของ ตั้งหนี้ ออกใบส่งของและใบกำกับภาษี รวมทั้งรายงานการวิเคราะห์การขายแง่มุมต่างๆ ทั้งรายวัน รายเดือน และรายปี

ระบบซื้อ (Purchase Management)

SAP Business One มีระบบจัดการจัดซื้อเริ่มที่การสร้างข้อมูลเจ้าหนี้ที่ระบบ Business Partner และรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดของเจ้าหนี้แต่ละราย (Contact Management)

ระบบสินค้าคงคลัง (Inventory Management)

SAP Business One มีระบบข้อมูลหลักของสินค้า และวัตถุดิบแต่ละตัว (Item master) ซึ่ง SAP Business One สามารถรองรับการตีมูลค่าสินค้าแบบถัวเฉลี่ย ต้นทุนมาตรฐาน และ FIFO

ระบบบริการหลังการขาย (Service Management)

SAP Business One เหมาะกับธุรกิจที่มีบริการหลังการขาย โดยเฉพาะสินค้าที่มีการสร้าง Serial number เช่น เครื่องจักร มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์

ระบบผลิต (Production)

SAP Business One รองรับการจัดการระบบผลิตในรูปแบบ Light Manufacturing โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างสูตรการผลิต สามารถสร้างได้หลายระดับตามขั้นตอนการผลิต เช่น สูตรการผลิตชิ้นส่วน common part หรือ Semi-FG และ สูตรการผลิตสินค้าสำเร็จรูป (Finish Product)

Software Development Kit (SDK)

SAP Business One มีเครื่องมือสำหรับผู้พัฒนาและผู้ใช้ที่ไม่สามารถเขียนโปรแกรมได้ ในการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ของลูกค้า เพื่อมีฐานข้อมูลเดียวกันในการบริหาร

ระบบรายงานเพื่อผู้บริหาร (Management Reporting)

SAP Business One โดดเด่นในการให้ความสำคัญกับระบบการออกรายงาน โดยเครื่องมือที่น่าสนใจ ได้แก่ Print Layout Designer, Crystal Report, Drag-and-related, Query Report, และ XL reporter 

ทำไมต้อง SAP Business One?

ครอบคลุมการทำงานทุกแผนก

SAP Business One เป็นระบบที่ช่วยเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรเข้าด้วยกัน ด้วยฟังก์ชั่นที่ใช้งานง่าย รองรับการเติบโตของธุรกิจได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้ทันต่อเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและการวางแผนได้ดียิ่งขึ้น

รองรับการใช้งานทั้ง Online และ Offline

SAP Business One เป็นโซลูชันครบวงจรที่ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมธุรกิจได้อย่างชัดเจนและสามารถควบคุมทุกกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้น สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้ทันทีและง่ายดายจากทุกแผนกทั่วทั้งบริษัท ไม่มีข้อจำกัดในการใช้งานอย่างโปรแกรมทางบัญชี และ Spreadsheets

วางระบบง่าย ใช้งานได้ไว

SAP Business One Cloud เริ่มใช้งานได้ภายในไม่กี่วันหรือสัปดาห์ ไม่จำเป็นต้องมีพนักงานไอทีจำนวนมากมาคอยดูแลระบบ

ราคาที่คุณก็เป็นเจ้าของได้

SAP Business One ออกแบบมาเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก ที่มีต้นทุนการใช้งานต่ำ ครอบคลุมการใช้งานทุกฝ่ายครบในระบบเดียว ซึ่งการเข้าถึงระบบ SAP Business One มีฟังก์ชันมากมาย มีความยืดหยุ่นมากด้วยโซลูชั่นถึง 500 โมดูล สำหรับทุกอุตสาหกรรม มีเครือข่ายพาร์ทเนอร์มากถึง 700 ราย ที่พร้อมให้การช่วยเหลือคุณทั่วโลก ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นธุรกิจอะไร SAP Business One ช่วยคุณได้

เพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ

SAP Business One ช่วยบริหารและจัดการทุกฝ่ายในธุรกิจของคุณให้เติบโต อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงาน ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมธุรกิจได้อย่างชัดเจน สามารถตอบสนองและตัดสินใจจากข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้อย่างรวดเร็ว สามารถลดต้นทุนและสร้างกำไรให้กับธุรกิจของคุณได้ง่ายขึ้น

ในเวลาที่ธุรกิจกำลังเติบโต การมองเห็นภาพรวมของธุรกิจที่ชัดเจน จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากข้อมูลที่มีนั้นอยู่อย่างกระจัดกระจาย อาจเป็นเรื่องยากที่จะทำให้บริษัทเติบโตได้ SAP Business One จึงถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย เพื่อตอบโจทย์บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่ต้องการความยืดหยุ่นในการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ สำหรับท่านใดที่สนใจ แต่ยังไม่แน่ใจว่า SAP Business One ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณหรือไม่ ปรึกษาเราได้ฟรีที่ Wilailuk@softpowerit.com หรือ 02-129-3154 , 066-129-8008

SAP Business one

Software ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กให้เป็นระบบ Enterprise Business Solution เต็มรูปแบบ

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *